# 06 30 07 76 44 info@egelopvangcaspar.nl

De egel (Erinaceus Europaeus) is een van de oudste diersoorten die we kennen. Hij kwam al voor in de prehistorie. De laatste jaren gaat het slecht met de egel. Hun aantal is enorm afgenomen, daarom staan ze op de lijst van beschermde diersoorten.
egelgebied

Egels zijn nachtdieren, ze scharrelen door tuinen, parken, groenstroken en bossen met veel onderbegroeiing. Ze kunnen soms per nacht wel een paar kilometer afleggen.

Het zijn insectivoren, maar eigenlijk eet een egel alles wat hij tegenkomt. Favoriet zijn kevers, slakken en wormen. Ook kleine zoogdiertjes (jonge muizen), eieren en rupsen vinden ze lekker. Zelfs kleine hoeveelheden plantaardig voedsel als vruchten en paddestoelen eten ze.

Als er gevaar dreigt rollen ze zich op en zo kunnen ze wel een paar uur blijven liggen.

In oktober/november, als ze een flinke vetlaag hebben kunnen vormen, gaan ze in winterslaap tot april/mei.

De egelopvang vangt hulpbehoevende egels op, zodanig dat ze ook weer zo snel mogelijk teruggezet kunnen worden in de natuur.

Opgevangen egels hebben na het herstel en het opnieuw uitzetten in de natuur evenveel overlevingskans als andere egels, blijkt uit onderzoek.